Ortodoncie

V naší soukromé ortodontické praxi se zabýváme diagnostikou a léčbou ortodontických vad (tedy nepravidelnostmi v chrupu a odchylkami v postavení čelistních kostí)

Ortodontická diagnostika

Před vlastní aplikací ortodontických přístrojů (rovnátek) je třeba řádně celý stav chrupu vyšetřit. Tato úvodní vyšetření obsahují standartně klinické vyšetření, provedení otisků na diagnostické a dokumentační modely, vyšetření čelistních kloubů, fotodokumentaci, panoramatické RTG vyšetření a boční RTG snímek hlavy.

DSC_0002

Rtg

K veškerým RTG vyšetřením používáme špičkový RTG přístroj PaX- i3D fy Vatech splňující všechny potřebné parametry na něj kladené.  Za pomoci jeho 3D zobrazení nám přináší mnohem více informací, než klasické dvourozměrné RTG snímky. Tím také v řadě případů umožňuje vytvářet lepší či přesnější léčebné výsledky. Zpracování obrazu se děje digitální cestou. Při všech RTG vyšetřeních důsledně dbáme na dodržování pravidel ochrany pacientů i vyšetřujícího personálu před RTG zářením.

 

      DSC_0007 rentgendiagnostika-01

Detailní digitální diagnostika skusu T scan

Přístroj T scan nám pomáhá odhalit vady skusu, které nejsou pouhým okem vidět. Digitální měření žvýkacího tlaku u jednotlivých zubů, vyváženost tlaků v celém chrupu i přetíženost jednotlivých zubů nebo skupin zubů nám umožňuje léčit chyby skusu, které mohou mít neblahý vliv nejen na chrup jako takový, ale i na další okolní tkáně včetně čelistních kloubů.

t-scan-novus-system-400 tscan1 obr

 

Ortodontická konzultace

Po veškerých potřebných vyšetřeních a analýzách přichází na řadu ortodontická konzultace, při níž předáváme pacientovi (resp. jeho rodiči) informace o zjištěných odchylkách chrupu a návrhu jejich řešení. Jedná se v podstatě o kompletní informace ohledně plánu léčby, který připravujeme pro každého pacienta zcela individuálně. Pro tvorbu plánů léčby našich pacientů využíváme soudobé moderní techniky fixní ortodoncie.

Ortodontická léčba

Vlastní ortodontickou léčbu provádíme zejména fixními ortodontickými přístroji.
V současné době používáme (již řadu let) speciální samoligovací technologii ortodontických zámků fy 3M Unitek.
Oproti konvenčním typům zámků dokáží pracovat nižšími silami (zmenšují diskomfort pacientů při léčbě), zkracují dobu léčby (zhruba o 20%), zkracují i vlastní dobu ošetření na křesle a minimalizují rizika (resorpce kořenů zubů). Rovněž technologie ortodontických drátů, které vyvíjejí vlastní léčebné síly na zuby, splňují ta nejpřísnější kritéria pro moderní ortodontický materiál.

V rámci léčebných procesů provádíme nejen klasickou ortodontickou léčbu, ale i tzv. preprotetickou či preimplantologickou léčbu (ošetření před zhotovením protetických náhrad či zavedením implantátů). U pacientů s velkými mezičelistními odchylkami provádíme také přípravu k ortognátním chirurgickým výkonům. Pro všechnu tuto tzv. interdisciplinární léčbu spolupracujeme vždy s kolegy s bohatými zkušenostmi v jejich oborech.

Slovo závěrem

Cílem naší práce je spokojený pacient. Proto se snažíme, aby vlastní léčba byla pro pacienta co možná nepříjemnější (mj. i proto máme ordinace klimatizovány) a zejm., aby výsledky naší léčby splňovaly
jak funkční, tak estetické požadavky na chrup 21. století. K dosažení výše uvedeného cíle využíváme mnohaleté zkušenosti ošetřujícího lékaře jednak z vlastního diagnosticko-terapeutického procesu, jednak
z desetileté funkce vedoucího postgraduálního vzdělávání ortodontistů na LF UK a také z řady domácích i zahraničních kongresů, školení a stáží.